Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W  ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY MYKANÓW W ROKU 2017 treść ogłoszenia

Data opublikowania: 11:39, 14 lutego 2017

Kategorie: Aktualności