Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Mykanów

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Borowno
w Gminie Mykanów w roku 2020.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pod poniższym linkiem znajdują się szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie ofert oraz realizacji zadania.

http://www.mykanow.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=730&x=20&y=8&n_id=3686

Data opublikowania: 15:19, 13 lipca 2020

Kategorie: Aktualności