Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” ogłasza nabór wniosków nr  2/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t. Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny ”
poprzez
rozwój miejsc aktywności ruchowej”

Treść ogłoszenia

Data opublikowania: 09:50, 2 marca 2018

Kategorie: Aktualności