OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU

Wójt Gminy Mykanów informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych.

Mieszkańcy Gminy Mykanów będą mieli możliwość bezpłatnego demontażu, odbioru i unieszkodliwiania zgromadzonego odpadu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie.

Warunkiem realizacji przez Gminę Mykanów zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w formie wypełnionego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B I piętro pokój nr 3 w terminie do 31 marca 2023 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3288 019 wew. 34


Do wniosku należy dołączyć:

– kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.


Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.mykanow.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B I piętro pokój nr 3 oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Data opublikowania: 09:36, 3 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności