Oględziny budynków w pobliżu A1

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice w obrębie potencjalnego oddziaływania prac trwać będą oględziny wytypowanych do tego budynków. Oględziny polegać będą na zwięzłym opisie konstrukcji wytypowanych budynków, sporządzeniu dokumentacji fotograficznej i spisaniu protokołu. Oględziny trwać będą kilka tygodni a prowadzić je będą pracownicy Spółki Mentor Consulting.

 

Do prowadzenia prac związanych z oględzinami wytypowani zostali:

  • Krzysztof Grzelak
  • Mateusz Szubiński
  • Marcin Parysz

Osobą kierującą pracą zespołu jest Pan Mateusz Szubiński – tel. 669 667 776

 

 

Data opublikowania: 08:24, 15 lutego 2016

Kategorie: Aktualności