Odszkodowania suszowe a SMSR-System Monitoringu Suszy Rolnej.

Rolnicy często są bezsilni ubiegając się o odszkodowania za szkody w uprawach spowodowane suszą rolniczą. Sieć stacji meteorologicznych i posterunków pomiarowych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) tworząca System Monitoringu Suszy Rolnej (SMSR) w Polsce jest słabo rozwinięta. Ocena zagrożenia suszą na jej podstawie jest bardzo niesprawiedliwa.

System Monitoringu Suszy Rolnej (SMSR), który ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w „Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce” nie pokazuje stanu faktycznego w terenie i rolnicy nie dostają należnych im odszkodowań.

Realizując postulaty rolników Pani Renata Szczurek Przewodnicząca Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Częstochowskiego wraz z Panem Piotrem Mercem Delegatem ŚIR z gminy Mykanów odbyli spotkania w tej sprawie z Panem Krzysztofem Smelą Starostą Częstochowskim oraz Panem Marianem Stępniem Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Powiecie Częstochowskim. Przedstawili powagę sytuacji i ogromną potrzebę wybudowania stacji meteorologicznych, we współpracy z IUNG w Puławach, w powiecie częstochowskim. Stacje meteorologiczne będące w Systemie Monitoringu Suszy Rolnej przyczynią się do poprawy skuteczności ubiegania się o odszkodowania za straty w uprawach rolnych spowodowane suszą.

Postulat Śląskiej Izby Rolniczej znalazł akceptację Starosty Częstochowskiego i Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu. Z budżetu Powiatu na 2021 r. wyasygnowano środki finansowe dzięki którym, w grudniu 2021 roku na terenie powiatu częstochowskiego powstały 3 automatyczne stacje meteorologiczne pracujące w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR). Zwiększa to rzetelność pomiarów i szanse na odszkodowania dla rolników, u których wystąpią straty w uprawach spowodowane suszą rolną.

W powiecie częstochowskim stacje wybudowano w Borownie Gmina Mykanów, w Przymiłowicach Gmina Olsztyn oraz w Białej Wielkiej Gmina Lelów. Poniżej adresy do stacji:

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Borowno

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Przymiłowice

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Biała Wielka

Data opublikowania: 12:25, 19 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności