Odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności gospodarczej

Przypominamy wszystkim podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Mykanów o obowiązku zawarcia umowy  cywilno-prawnej na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności z firmą świadczącą usługi w tym zakresie. Wykaz firm znajduje stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – zakładka rejestry i ewidencje. Informację o firmach można uzyskać również telefonicznie pod numerem  telefonu 34 3288019 w. 34

 

Od 1 lipca 2013r. Gmina  odbiera  odpady komunalne wyłącznie z  gospodarstw domowych. W miesiącu lipcu i sierpniu br.ilość  odpadów komunalnych  wystawionych do odbioru z nieruchomości, które są zamieszkałe i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza  przekraczała ustalone normy. Odpady komunalne z prowadzonej działalności były wystawiane razem z odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Podjęto działania w celu wyeliminowania stosowania takich działań.

Straż Gminna w ramach posiadanych kompetencji prowadzić będzie systematyczne kontrole podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych. W stosunku do tych podmiotów , które nie wywiążą się z nałożonego obowiązku podejmowane będą działania prawne.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:00, 11 września 2013

Kategorie: Aktualności