Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Na podstawie 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019r. poz. 630 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla zadania: Budowa obiektów budowlanych Stacji Pomp Grabowa wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach realizacji inwestycji „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia”

Treść obwieszczenia

Data opublikowania: 10:20, 4 listopada 2020

Kategorie: Aktualności