Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Działając na podstawie art. 33-36 , art. 38, art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko, Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania  w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A-1.

Treść obwieszczenia tutaj

Data opublikowania: 08:23, 9 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności