„Obudź swój potencjał”

Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie zapraszają… kobiety i mężczyzn, również z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku 18-24 lata, nieuczących się™ i niepracujących do udziału w Projekcie „Obudź swój potencjał”‚€ w ramach, którego zapewniamy zdobycie kwalifikacji i doświadczenia na stażu w zakładach pracy!

 

W ramach projektu:

Umożliwiamy uzyskanie, podwyższenie lub zmianę™ posiadanych kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach 3-miesięcznych staży zawodowych oraz zdobycie wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Ponadto istnieje możliwość‡ uzyskania innych umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy:

– kursy językowe,
– kurs komputerowy,
– kurs ECDL,
– Prawo jazdy kat. B,
– warsztaty z kreowania wizerunku – usługi stylisty i przeprowadzenie metamorfozy każdego uczestnika
– kurs przedsiębiorczości.

 

Dla uczestników przewidziano stypendium zarówno za ukończony kurs zawodowy jak i 3-miesięczny staż zawodowy.

W projekcie gwarantujemy:
– refundacje kosztów dojazdu na zajęcia i staż,
– wyżywienie
– materiały dydaktyczne
– refundację™ kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą… zależną

 

Więcej informacji o projekcie:   na plakacie

Data opublikowania: 07:41, 9 lutego 2016

Kategorie: Aktualności