Obchody Święta Niepodległości w Gminie Mykanów

Wieloletnią tradycją w Gminie Mykanów są gminne obchody Święta Niepodległości. Tegoroczne obchody rozpoczęły się już 10 listopada w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubojnie, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu piosenki i pieśni patriotycznej „Historia pieśnią pisana”. W dniu  11 listopada w Kościele pw. Św. Leonarda w Mykanowie została odprawiona Msza Święta. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych i szkół z terenu Gminy Mykanów.

Licznie przybyli mieszkańcy Mykanowa i innych miejscowości w tym radni, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych i strażacy. Po Mszy Świętej zostały złożone kwiaty pod tablicą przy Urzędzie Gminy, upamiętniającą poległych o wolność. Na zakończenie tej części obchodów głos zabrał Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada oraz Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie. Wymienieni podkreślili znaczenie obchodzonego święta i możliwości życia w wolnym kraju oraz poświęcenie naszych przodków w walce o wolność. Wójt Dariusz Pomada w towarzystwie delegacji złożył kwiaty w  innych miejscach gminy upamiętniających ofiary walk o niepodległość naszego kraju jak Borowno, Lemańsk, Stary Cykarzew. Zwieńczeniem uroczystości gminnych  był koncert patriotyczny, który odbył się 12 listopada w Hali Sportowej w Mykanowie przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminne Centrum Muzyki i Tańca. Pierwsza cześć koncertu była podniosła i stanowiła dla zebranych swoistą lekcję historii. Druga część była okazją do wspólnego śpiewania pieśni żołnierskich i patriotycznych. Publiczność uczestniczyła w niej z dużym zaangażowaniem a cały koncert dostarczył wielu wzruszeń.

Data opublikowania: 10:31, 15 listopada 2017

Kategorie: Aktualności