Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Starym Cykarzewie

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotycznej postawy obywatelskiej. Podczas licznych uroczystości oddajemy hołd tym, którzy przyczynili się do ważnych dla Polski wydarzeń. Często wydaje nam się, że to już znamy, wiemy, słyszeliśmy patriotyczne pieśni. Młodych często nudzą takie uroczystości i rocznice, ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju?! To nasza przeszłość, historia, ale też czas teraźniejszy.

Czesław Miłosz napisał:,, Abyście byli uważni na to, co jest, chociaż mija”. Mając na uwadze te słowa, uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie 28 kwietnia 2022r. uroczyście obchodzili rocznicę święta majowego – ustawy rządowej z roku 1791, zwanej później Konstytucją 3 Maja. Wychowankowie wzięli udział w żywej lekcji historii.
Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie przedstawiono część artystyczną, podczas której przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Odśpiewano pieśni przypominające o trudnych czasach niewoli, walk narodowowyzwoleńczych i ofiarnym trudzie polskiego żołnierza. Mogliśmy przyjrzeć się portretom i sylwetkom głównych twórców ustawy rządowej –  króla  Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego. Nie zabrakło również symboli narodowych. Na tle biało – czerwonej flagi widniało godło Polski.                                                                  

Uczniowie w zaprezentowanym montażu słowno-muzycznym położyli nacisk na znaczenie dla współczesnego nastolatkasłów:,, Bóg, Honor, Ojczyzna”, akcentując fakt, że aby być wolnym, trzeba znać i rozumieć prawa i zasady wolności. W dzisiejszym szybkim, konsumpcyjnym świecie warto czasem zatrzymać się i pomyśleć o przeszłości. Święta narodowe pozwalają przypomnieć młodym ludziom, jakie zdarzenia przyczyniły się do tego, że żyjemy w wolnym kraju. Dzięki żywej lekcji historii mogliśmy  zrozumieć, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność. 

W końcowej części uroczystości uczniowie nawiązali także do obchodzonego w Polsce od niedawna Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia, tj. 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Występy młodych aktorów zostały  wzbogacone pokazem  multimedialnym oraz   uatrakcyjnione śpiewem w wykonaniu uczniów klas młodszych oraz szkolnego chóru.

Mamy nadzieję, że spotkanie zachęciło zebranych do chwili refleksji nad patriotycznymi wartościami,ważnymisprawami dla każdego Polaka. Niech w pamięci brzmią nam słowa świętego Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości”. Pamiętajmy o tym!

Data opublikowania: 08:08, 6 maja 2022

Kategorie: Aktualności, Galeria