Nowy samochód pożarniczy dla OSP Stary Cykarzew

W dniu 23 sierpnia 2017 roku Gmina Mykanów  odebrała od wykonawcy nowy średni samochód pożarniczy VOLVO FLD3C FL dla OSP Stary Cykarzew. Samochód wykonała firma  BOCAR sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07 czerwca b.r. Dodatkowo samochód został wyposażony w sprzęt i urządzenia p. poż. które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Zakup samochodu będzie sfinansowany z następujących źródeł:

– z Gminy Mykanów – 341 997,00 zł.;
– z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 150 000,00 zł.;
– z środków WFOŚiGW w Katowicach – 150 000,00 zł.;
– ze środków Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego – 150 000,00 zł.

Łączny koszt wykonania samochodu wraz ze wyposażeniem.- 791 997,00 zł.

Data opublikowania: 08:17, 30 sierpnia 2017

Kategorie: Aktualności