Nowy Samochód pożarniczy dla OSP Stary Cykarzew

Okres lata to prawdziwy wysyp inwestycji na terenie Gminy Mykanów. Tutaj nie widać okresu wakacyjnego a prace ciągle trwają. Poniżej prezentujemy kilka ważnych informacji o realizowanych i zakończonych projektach.

W trakcie robót jest projekt „Przebudowa dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin” dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą robót jest firma: „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.” 05-300 Mińsk Mazowiecki Ul. Kolejowa 28. Wartość inwestycji to  3 379 936,40zł z czego 2 097 576 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej

Trwają prace przy realizacji projektu: „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów” obejmującego termomodernizację remiz OSP w Czarnym Lesie, Starym Cykarzewie, Lubojnie, Borownie, Starym Broniszewie i Świetlicy w Kokawie dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1904400zł. Obecnie trwają prace na obiektach w Czarnym Lesie i Starym Cykarzewie.

W trakcie realizacji jest inwestycja pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul Akacjowej w miejscowościach Wola Hankowska i Wola Kiedrzyńska polegająca na dobudowie ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w pasie drogowym ulicy na odcinku od drogi wojewódzkiej D-483 do drogi powiatowej nr 1073S” wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo-Handlowe „ROMTRANS” Roman Zając 42-122 Ostrowy nad Okszą Ul. Topolowa 20. Wartość inwestycji to 520 000zł.

Trwają prace przy rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie, dofinansowanego z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość inwestycji to 846 573,85 zł a wykonawcą robót jest firma: „STB” Sp z o.o. Ul. Bór 151 C 42-200 Częstochowa. Dofinansowanie MKDiN wynosi 315 687zł tj 37,29%.

Trwają prace przy Przebudowie budynku szkolno-przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem i zespołem żywieniowym w Borownie. Wykonawcą robot jest firma: PHU SZYMBUD Szymon Bartnik Ul. Żwirki i Wigury 78 42-282 Kruszyna. Wartość inwestycji to 2 755 200,00 zł

Zakończyła się budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie która kosztowała 380 tys. Złotych wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX” Budzisław 35 26-234 Słupia.

Data opublikowania: 09:11, 30 sierpnia 2017

Kategorie: Inwestycje Gminne