Nowe zasady zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych , dostosowując się do ogłoszonego stanu epidemii, wydał nowe wytyczne dotyczące zasad składania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych. Informujemy, ze oferty przetargowe można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, pocztu kurierskiej- w siedzibie Zamawiającego tj. Mykanów ul. Samorządowa 1.

Oferty można złożyć również osobiście w miejscu wyznaczonym tj. w przygotowanym do składania dokumentów pojemniku, który znajduje się przed wejściem do budynku A Urzędu Gminy w Mykanowie.

W przypadku problemów ze złożeniem oferty Zamawiający podaje numer telefonu do biura obsługi Interesanta 34 3288019 wew. 51 w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika Biura Obsługi interesanta i potwierdzenia złożenia oferty.

Otwarcie ofert przetargowych:

W związku z zamknięciem budynku Urzędu Gminy, a tym samym braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, procedura otwarcia ofert będzie transmitowana online poprzez następującą stronę internetową:

https://www.youtube.com/channel/UC0NFlle16Vvau3lv-k7JbbA/live

Data opublikowania: 13:13, 3 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności