Nowe władze w Gminie Mykanów

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie 1 grudnia 2014r o godz. 16 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Mykanów. Obrady otworzył Radny Senior Władysław Tyfel. W wyniku odbytych głosowań Przewodniczącym Rady Gminy Mykanów VII kadencji został Pan Włodzimierz Cichoń a jego zastępcą Pan Leszek Kalota.

 

Kolejną sesję Rady Gminy Komisarz Wyborczy zwołał na dzień 4 grudnia. Podczas dzisiejszej sesji ślubowanie przed Radą Gminy i licznie przybyłymi gośćmi  złożył Wójt Gminy Mykanów Pan Dariusz Pomada.

 

Radni na sesji dokonali wyborów komisji stałych Rady Gminy, których składy są następujące:

 

Komisja Rewizyjna:

Kuban Magdalena – Przewodnicząca
Rębiś Włodzimierz – Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Szulc – członek
Tyfel Władysław – członek
Barciś Marcin – członek

 

Komisja budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego

Jan Dędek
Marcin Jędrasiak
Marek Powroźnik
Agnieszka Siwiak
Grzegorz Stanek

 

Komisja oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu

Włodzimierz Cichoń
Stanisław Helm
Leszek Kalota
Tadeusz Staniec
Artur Wasil

 

Komisje, rolnictwa i rozwoju gospodarczego i oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu na pierwszych posiedzeniach dokonają wyborów przewodniczących i zastępców przewodniczących. Nowo wybranym władzom Gminy życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz Gminy Mykanów.

 

{phocagallery view=category|categoryid=288|limitstart=0|limitcount=5}

 

Data opublikowania: 13:51, 4 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności