Nowe środki finansowe z LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funkcjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny otrzymała bonus finansowy w kwocie 730 000,00 zł. Było to możliwe dzięki efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chęci korzystania z funduszy unijnych przez mieszkańców naszego obszaru w minionym okresie rozliczeniowym 2016-2018, tzw. I kamieniu milowym.

Na podstawie prowadzonego doradztwa, ankiet i głosowania na Facebook-u władze LGD doszły do wniosku, że program wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zaproponowane przez Zarząd zmiany strategii, zostały poddane konsultacjom społecznym i w maju zatwierdzone przez członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Po wprowadzeniu tych zmian do umowy ramowej pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Śląskiego, będą ogłaszane konkursy. Otrzymane środki finansowe zostaną poznaczone na konkursy w kolejnym 2020 roku.

Pierwszym z nich będzie Podejmowanie działalności gospodarczej w kwocie dofinansowania 650 000,00 zł, przeznaczonej dla 13 wnioskodawców. Będzie to wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących rolnikami, którzy mają ciekawy pomysł na własny biznes. Kwota dofinansowania każdej operacji to 50 000,00 zł, za które wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotów i usług, remontów budynków, niezbędnych do prowadzenia działalności. Osoba chcąca skorzystać z dofinansowania nie musi wnosić żadnego wkładu własnego i może pozyskać 100% dofinansowania na wszystkie wydatki wskazane we wniosku.

Drugim konkursem będzie Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety w kwocie 195 000,00 zł przeznaczonej dla Pań, niebędących rolnikami, mieszkającymi na terenie LGD. Podobnie jak przy Podejmowanie działalności gospodarczej, możliwe do pozyskania jest 100% dofinansowania. Kwota dofinansowania każdej operacji w konkursie to 65 000,00 zł. Cały artykuł https://razemnawyzyny.pl/nowe-srodki-finansowe-lgd-razem-wyzyny/

Data opublikowania: 10:50, 26 lipca 2019

Kategorie: Aktualności