Nowe środki finansowe – nowe możliwości dla mieszkańców obszarów wiejskich. Zapraszamy na spotkania!

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Spotkanie w gminie Mykanów odbędzie się 20 czerwca 2022 roku w Cukierni DOROTA w Mykanowie, ul. Samorządowa 11.

Na spotkania zaproszeni są mieszkańcy gmin z obszaru LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalni przedsiębiorcy i wszyscy zainteresowani przyszłością i rozwojem obszaru LGD.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszych wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Program spotkania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nowe-srodki-finansowe-nowe-mozliwosci-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich-zapraszamy-na-spotkania/

 

Data opublikowania: 12:23, 8 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności