Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Mykanów informuje, że w kwietniu  2015 r została oddana do użytkowania  sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Hankowska ulice Akacjowa i Dworska oraz w miejscowości Wola Kiedrzyńska  ulice Akacjowa i Kościelna. Zgodnie  art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)  właściciele nieruchomości zapewniają  utrzymanie  czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

 

Według obowiązujących przepisów posesję należy podłączyć do kanalizacji niezwłocznie po  wykonaniu sieci kanalizacyjnej.

W celu ustalenia warunków podłączenia nieruchomości do  kanalizacji sanitarnej  należy udać się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20  Dział Obsługi Klienia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. informuje że osoby które podłączą swoje posesje do kanalizacji w pierwszym  roku po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytku zostaną objęte specjalną uproszczoną procedurą uzyskania warunków podłączenia.

Uproszczona procedura daje mieszkańcom dużo korzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne  od  warunków wydawanych przez PWiKOCz  po tym okresie.

Data opublikowania: 11:34, 29 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności