Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej począwszy od 4 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mykanowie udzielana będzie nieodpłatna pomoc  prawna. Punkt pomocy prawnej mieści się na I piętrze budynku A.

 

Harmonogram działania punktu :

– poniedziałek  od godziny 11.30 do 15.30
– wtorek od godziny 13.00 do 17.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

  1. w okresie  12 miesięcy poprzedzających  zwrócenie się o pomoc prawną otrzymała świadczenie z pomocy społecznej;
  2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
  3. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4. posiada ważną  legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie  z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5. nie ukończyła 26 lat;
  6. ukończyła 65 lat;
  7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji  zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

 

 

Data opublikowania: 11:09, 31 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności