„NieKongres Animatorów Kultury”

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do udziału w transmisji on-line „NieKongresu Animatorów Kultury”, w dniach 26/27/28 marca 2014 r. NieKongres Animatorów Kultury w Warszawie to pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury, skierowane przede wszystkich do praktyków animacji – osób pracujących w domach kultury,  realizujących projekty kulturowe w ramach organizacji pozarządowych, niezależnych liderów życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, dla których animacja kultury stanowi wartość.

 

 

Idea NieKongresu powstała w środowisku uczestników regionalnych forów kultury. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury, Forum Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

NieKongres przygotowuje zespół programowy pod przewodnictwem dr Ziny Jarmoszuk (MKiDN) w składzie: Agnieszka Czerniak (MKiDN), Krzysztof Dudek (NCK), Anna Duńczyk-Szulc (MKiDN), Marcin Jasiński (FK), Irena Madej (NCK), Kazimierz Monkiewicz (NCK), Joanna Orlik (FK), Aleksandra Stańczuk-Sosnowska (NCK), Anna Michalak-Pawłowska (FK), Anna Wieczorek (NCK), Anna Wotlińska (MKiDN), Przemysław Zieliński (MKiDN), Ewa Zbroja (NCK). Dyrektorem programowym jest Marek Sztark (FK).

 

Bardzo duże zainteresowanie NieKongresem, przekraczające możliwości organizatorów spowodowało, iż umożliwione zostało uczestnictwo on-line w tym wydarzeniu.

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, ul. Samorządowa 1A odbędzie się  bezpośrednia transmisja sesji tematycznych NieKongresu. Poza transmisją w programie spotkań przewidziano warsztaty i dyskusje, z których wnioski będą na bieżąco przekazywane  organizatorom NieKongresu.

 

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Mykanów

 

26/27/28 marca 2014 r.
Gminny O
środek Kultury w Mykanowie
ul. Samorz
ądowa 1 A

 

Zapraszamy do udziału!

 

Program kongresu

Data opublikowania: 10:29, 19 marca 2014

Kategorie: Aktualności