„Natura od kuchni” – Druga edycja Konkursu

Nadleśnictwo Gidle ogłasza że także i w tym roku Lasy Państwowe będą współpracowały z kołami
gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje,
które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa
leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!
Podobnie, jak w poprzednim roku, program ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do kół gospodyń
wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru KGW. Jego zadaniem jest upowszechnienie wiedzy
o żywności, jaką daje las i jej unikalnych walorach, a zarazem o przyrodzie lasów i zrównoważonej
gospodarce leśnej.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność
pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo
przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem
produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach
leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł netto.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2023 r.

Szczegółowe informacja i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie
Centrum Informacyjnego
Lasów Państwowych
: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw

Data opublikowania: 13:26, 5 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności