Nagrody Wójta Gminy Mykanów dla wyróżniających się uczniów w 2020 roku

Inwestowanie w wiedzę, przynosi największe zyski. – Benjamin Franklin

Nagrody Wójta Gminy Mykanów dla wyróżniających się uczniów w 2020 roku zostały przyznane uczniom szkół z terenu gminy za osiągnięcia naukowe tj. średnia ocen i wzorowe zachowanie oraz sukcesy sportowe i artystyczne. Głównym celem przyznania nagród to przede wszystkim docenienie pracy uczniów zarówno indywidualnej jak i grupowej.

Wysokie osiągnięcia to duma dla uczniów, rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów, instruktorów. Nagroda jest motywacją do dalszych działań i sukcesów. W tym roku przyznano nagrody na podstawie osiągnięć uczniów z poprzedniego roku szkolnego 2019/2020. Nagrodzonych zostało 130 uczniów szkół. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Włodzimierza Cichonia Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów oraz Radnych, którzy w tym roku również przeznaczyli znaczącą kwotę na zakup nagród dla uczniów. Łącznie za kwotę 8250 zł zakupiono karty podarunkowe do Galerii Jurajskiej w Częstochowie o wartości 50, 100 i 300 zł.

Tak przedstawia się klasyfikacja nagrodzonych w poszczególnych placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie – 10

Szkoła Podstawowa w Radostkowie – 12

Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie – 2

Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie- 6

Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie – 7

Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej – 2

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borownie – 20

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Lubojnie – 34

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mykanowie – 17

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Wierzchowisku – 20.

Dla grupy 15 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki oprócz nagród przyznano również piękne okolicznościowe statuetki. Wyróżnieni uczniowie poszczególnych szkół:

SP Czarny Las

Nikola Chruścicka nagroda za wysokie wyniki w nauce średnia 5,5 oraz osiągnięcia

w licznych turniejach tańca towarzyskiego,

Karol Jabłoński nagroda za osiągnięcia w nauce średnia 5,00 oraz za odnoszone sukcesy w turniejach tenisa stołowego,

Nela Kucharska średnia ocen 5,42 oraz liczne sukcesy wokalne,

SP Radostów

– Kamil Skipirzepa nagroda za średnią ocen 5,27 oraz znaczące osiągnięcia w turniejach tańca towarzyskiego,

Iga Świtała nagroda za wysoką średnią ocen 5,25 oraz sukcesy w zawodach sportowych – Taekwondo,

SP Stary Broniszew

– Maja Mieszczakowska nagroda za wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5,67 oraz osiągnięcia w konkursach matematycznych,

SP Stary Cykarzew

– Kinga Księżnik nagroda za osiągnięcia w nauce średnia ocen 5,17 oraz wysokie miejsca w turniejach tańca towarzyskiego,

– Iga Cisowska nagroda za wysoką średnią ocen 5,67 oraz liczne nagrody w konkursach przedmiotowych i artystycznych,

SP Stary Kocin

– Oskar Migoń średnia ocen 4,83 , Laureat Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020,

SP Borowno

– Marta Koźmińczuk średnia ocen 5,76 oraz wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

SP Lubojna

– Szymon Kowalik średnia ocen 5,5 oraz wysokie miejsca w konkursach wokalnych,

Tymon Sapała średnia ocen 5,0 oraz liczne sukcesy w zawodach sportowych – Taekwondo,

Julia Soboniak nagroda za wysoką średnią ocen 5,39 oraz wysokie miejsca w przeglądach wokalnych,

SP Wierzchowisko

– Laura Broniszewska średnia ocen 5,55 oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

Wiktoria Radwan najwyższa średnia ocen 6,00 oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tenisie stołowym.

Nagrody i statuetki zostaną przekazane do szkół, które przekażą je w dogodnym terminie nagrodzonym uczniom.

Wszystkim nagrodzonym Serdecznie GRATULUJENY!

Data opublikowania: 14:20, 10 listopada 2020

Kategorie: Aktualności