Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 27 maja 2020r. (środa) o godz. 14.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie nadzwyczajną XVIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały sprawie uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 10:41, 26 maja 2020

Kategorie: Aktualności