Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 17 grudnia 2020r. (czwartek) o godz. 08.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Gminą Mykanów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  5. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 12:50, 15 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności