Nadleśnictwo Kłobuck informuje o możliwości zakupu lasów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck informuje o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U 2922, poz. 672 ze zm.).

Istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w szczególności, jeżeli:

  • stan prawny gruntu jest uregulowany
  • granice działki są znane i widoczne w terenie
  • właściciel działki nie jest w sporze granicznym z sąsiadami
  • grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych 
  • w przypadku gruntów rolnych, grunt musi być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.                Osoby zainteresowane sprzedażą lasu proszone są o kontakt:      Nadleśnictwo Kłobuck                                                                                                           ul. Zakrzewska 85                                                                                                                  42-100 Kłobuck                                                                                                                       tel: 43 317 26 95                                                                                                                         e-mail: klobuck@katowice.lasy.gov.pl

Data opublikowania: 12:00, 18 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności