Nabory wniosków w stowarzyszeniu „Razem na Wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” ogłasza nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

Nabór 1/2017:Podejmowanie działalności gospodarczej” wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR) – ogłoszenie o naborze

 

Nabór 2/2017: Rozwój działalności gosporadczej wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR) – ogłoszenie o naborze

 

 

Data opublikowania: 13:47, 15 września 2017

Kategorie: Aktualności