Nabór wniosków w Stowarzyszeniu „Razem na Wyżyny”

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie: „NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD” wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od  22 grudnia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie

przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Limit środków dostępnych w konkursie: 244 618,00 złotych.

Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania: od 50 000 do 300 000 zł.

Pełna treść ogłoszenia

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.razemnawyzyny.pl

 

Data opublikowania: 12:56, 13 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności