Nabór wniosków o dofinansowanie – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi obecnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Przedmiotem naboru są projektu dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

Co muszą Państwo wiedzieć na początek? Poniżej kilka ważnych informacji:

  • ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 28.05.2021 r., godzina 15.30 (niezależnie od formy składania: wersja papierowa czy elektroniczna),
  • aplikować w konkursie mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 – dotyczy wyłącznie TBSów) – dla tej grupy przeznaczona jest największa pula środków, aż 45 mln zł,
  • maksymalny poziom dofinansowania do 85%, z zastrzeżeniem stosowania przepisów o pomocy publicznej,
  • konkurs ukierunkowany jest na projekty gotowe do realizacji (tj. rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumiane jako zawarcie umowy z wykonawcą, w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy).
  • Niezbędnym dokumentem jest audyt energetyczny sporządzony zgodnie z „Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1” stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie WFOŚiGW: https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2021/konkurs-nr-pois-1-7-1-6-2021.html

Nasza firma opracowała wiele dokumentacji aplikacyjnej dla projektów z obszaru poprawy efektywności energetycznej. Bazujemy na 16-letnim doświadczeniu potwierdzonym licznymi osiągnięciami, z których niektóre odnajdą Państwo pod linkiem: https://lc.net.pl/realizacje.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, podczas pracy pozostajemy w stałym kontakcie – konsultujemy, doradzamy, uzgadniamy.

Pod linkiem znajdą Państwo przykłady i propozycje naszych działań:  https://lc.net.pl/oferta-dla-sektora-publicznego.

 

Data opublikowania: 10:37, 29 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności