Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” (POPŻ) 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus. Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) na terenie Gminy Mykanów.

Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany deklaracji wraz ze statutem organizacji, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura:

Bank Żywności w Częstochowie
Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309
42-217 Częstochowa

Poniżej  ogłoszenie o naborze oraz deklaracja uczestnictwa:

Data opublikowania: 11:11, 1 lutego 2023

Kategorie: Aktualności