Nabór 3/2020 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabór na przedsięwzięcie: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

Nabór 3/2020 na Przedsięwzięcie Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

  1. Termin składania wniosków:od 9 października do 23 października 2020 roku.
  2. Limit środków dostępnych w konkursie: 125 912,95 euro 503 651,80 zł)
  3. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 20 985,00 euro (83 940,00 zł)
  4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości:
  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
  • do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

więcej informacji na stronie:

https://razemnawyzyny.pl/nabor-3-2020-niekomercyjna-ogolnodostepna-infrastruktura-rekreacyjna-turystyczna-wykorzystujaca-zasoby-obszaru-lgd/

Data opublikowania: 13:03, 24 września 2020

Kategorie: Aktualności