Muzeum polskich jednośladów z okresu PRL-u otwarte

Miło nam poinformować że w dniu 9 listopada 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie „Pawilonu wystawienniczego w miejscowości Borowno „ w którym to zlokalizowano pierwsze w województwie śląskim muzeum polskich jednośladów z okresu PRL-u.

 

Podczas otwarcia tego obiektu, wzbogaconego częścią kolekcji Pana Jana Ferenca z Borowna nie zabrakło licznie przybyłych zaproszonych gości, mieszkańców Borowna oraz nad podziw dużej grupy fascynatów i kolekcjonerów motoryzacji. Pomimo niezbyt ładnej pogody na uroczystości oprócz władz Gminy przybyli: Stanisław Dzwonnik – Radny Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk – Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Kwapisz – Starosta Częstochowski, Adam Wochal – Radny Powiatu Częstochowskiego, Krzysztof Nabiałczyk – Przewodniczący Rady Gminy Mykanów wraz z radnymi gminy Mykanów, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi Borowna i Borowna Kolonii, pracowniczy Urzędu Gminy Mykanów. Licznie reprezentowana była też grupa miłośników motoryzacji którą reprezentowali: dr hab. inż. Andrzej Zieliński ekspert motoryzacyjny i zarazem recenzent książki pana Ferenca, Piotr Pluskowski Prezes Cieszyńskiego Stowarzyszenia Auto Weteranów, Bogdan Mączyński – redaktor czasopisma Automobilista, pan Piotr Strzelczyk – sekretarz Automobilklubu Częstochowskiego, panowie Wojciech Bury i Krzysztof Sikorski – znani w Polsce kolekcjonerzy.

Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik Piotr Krzemiński – Proboszcz Parafii p.w.  Św Wawrzyńca w Borownie.

Wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem kolekcji a także inicjatywy, w której to władze samorządowe wraz z partnerem indywidualnym podejmują inicjatywę organizacji takiego przedsięwzięcia.

Pomysł realizacji takiego przedsięwzięcia powstał kilka lat temu kiedy to lokalny pasjonat motoryzacji Jan Ferenc rozpoczynał aktywną współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mykanowie. Wtedy to jego kolekcja liczyła kilkadziesiąt egzemplarzy, które ze względu na brak środków lokalowych przechowywał u znajomych i sąsiadów. W odpowiedzi na taką inicjatywę władze gminy Mykanów podjęły negocjacje z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Kokawie która była właścicielem budynku po byłym punkcie skupu żywca w Borownie. Negocjacje zostały zwieńczone sukcesem i zakupiono działkę z dwoma budynkami. Niestety obiekty mocno zdewastowane wymagały niezwłocznego remontu. Szukano różnych możliwości zarówno środków krajowych jak i tych z Unii Europejskiej. Wreszcie w marcu 2013 roku gmina Mykanów odpowiadając na nabór Lokalnej Grupy Działania „Razem na Wyżyny” złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji kwotą 135 tys. zł. Ograniczone środki dostępne w konkursie spowodowały, że zakresem operacji objęto tylko niezbędne roboty budowlane w większym z zakupionych budynków, wykonując w nim naprawę dachu, instalacje wod-kan i elektryczną, tynki, posadzki, elewacje zewnętrzne i oczywiście wstawiając stolarkę okienną i drzwiową. Całkowity koszt zadania po przetargu wyniósł 225 tys. złotych. Do pełnego sukcesu brakowało jeszcze zagospodarowania terenu, ponieważ obydwa budynki stały w przysłowiowej „dżungli” tutaj z pomocą przyszła młodzież z koła ZMW w Borownie, która razem panem Janem Ferencem dokonała wstępnego czyszczenia terenu, które zwieńczyła kilkudniowa praca koparki wynajętej przez gminę.

Muzeum jest ogólnodostępne po wcześniejszym uzgodnieniu z panem Janem Ferencem pod numerem telefonu: 889-820-776.

 {phocagallery view=category|categoryid=285|limitstart=0|limitcount=12}

 

 

Data opublikowania: 10:29, 13 listopada 2014

Kategorie: Aktualności