Można ponownie składać wnioski na dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, że w związku ze zmianą w dniu 03.11.2022r. ustawy o dodatku węglowym, osoby które złożyły wniosek o wypłatę tego świadczenia i otrzymały zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania bądź otrzymały decyzję o odmowie przyznania dodatku węglowego MAJĄ PRAWO ZŁOŻYĆ PONOWNIE WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO CELEM USTALENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU.

Warunkiem powtórnego rozpatrzenia wniosku w świetle znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym i ewentualnego przyznania tego świadczenia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2022r.

Osoby, które nie złożą powtórnie wniosku nie otrzymają świadczenia.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 343288039 wew. 49 lub 59 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej bud. A, pokój nr 1.

Data opublikowania: 12:43, 15 listopada 2022

Kategorie: Aktualności