Mniejsze opłaty za wymianę prawa jazdy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom powiatu częstochowskiego z uwagi na zapisy ustaw/y tzw. o zakazie propagowania komunizmu Rada Powiatu w Częstochowie zmniejsza opłatę za wymianę dokumentu prawa jazdy o kwotę 40 zł tj. do wysokości kosztu wytworzenia dokumentu.

Należy wskazać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83 z późn. zm.) wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł +0,50 zł opłata ewidencyjna, która nie podlega zwolnieniu lub zmniejszeniu.

Koszt wyprodukowania dokumentu prawa jazdy zgodnie z zawartą umową PWPW Warszawa wynosi netto: 45,60zł + 23%VAT + opłata administracyjna. Całkowita opłata za prawo jazdy wynosi 60 zł.

Natomiast nie jest wymagana wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na wyżej cytowaną ustawę. Organ dokonuje zmian adresów w rubryce „adnotacje”

Uchwała Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie zmniejszenia opłaty

Data opublikowania: 14:26, 4 lipca 2017

Kategorie: Aktualności