Młodzi Filmowcy na Tropie Historii – FILM

Promocja lokalnej historii połączona z nauką podstaw sztuki tworzenia filmów dokumentalnych – takie założenia przyświecały projektowi „Młodzi filmowcy na tropie historii”, zrealizowanemu dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Grupa młodych ludzi zrealizowała dzięki niemu film opowiadający o powszechnie znanych, jak i tych nieco mniej – pamiątkach historii z terenu Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:44, 31 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności