Materiały promujące portal pracawpolsce.gov.pl w języku ukraińskim

 

Materiały zostały zamieszczone na stronie: https://www.katowice.uw.gov.pl/biuro-obslugi-klienta/portal-pracawpolsce-gov-pl. Będą one tam dostępne do pobrania do 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo przekazuję krótką informację przesłaną przez KPRM dotycząca sytuacji obywateli Ukrainy podejmujących pracę na terytorium Polski. Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym) co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.) Rząd RP przygotował system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy – to bezpieczny i wygodny portal pracawpolsce.gov.pl. Portal pracawpolsce.gov.pl to: • prosta procedura • niewymagane CV • serwis dostępny w kilku językach • dopasowane oferty pracy • wsparcie merytoryczne • bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl)

 

Data opublikowania: 11:23, 18 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności