Manewry Gminne OSP 2023

Informujemy, że w dniu 08 października 2023 r. na terenie sołectwa Lubojna i Lubojenka odbędą się manewry gminne OSP. W manewrach weźmie udział 12 jednostek OSP z terenu gminy Mykanów. Manewry będą przebiegać, zgodnie z opracowanym scenariuszem, uzgodnionym z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Głównym celem ćwiczenia będzie praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek OSP. Pojazdy będą poruszać się w trybie nie alarmowym. Za wszelkie utrudnienia wynikłe w trakcie ćwiczenia z góry przepraszamy.

Komendant Gminny OSP Janusz Woźniak

Kierownik Referatu SO i ZK Mariusz Merc

 

Data opublikowania: 15:09, 5 października 2023

Kategorie: Aktualności