LXII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w dniu 3 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LXII Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2024-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Antoniów przy ul. Klonowej, Czarny Las przy ul. Kopieckiej i Wierzchowisko przy ul. Działkowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Kocin przy ul. Leśnej, Tylin przy ul. Letniskowej i Łochynia przy ul. Spacerowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mykanów.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:15, 26 marca 2024

Kategorie: Aktualności