LV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LV Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie PRZYJĘCIA STATUTU Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Kolejowej.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 12:44, 9 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności