Lokalna Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” na lata 2023-2027

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem na wyżyny”

w związku z pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety skierowanej do przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, szkół, jednostek kultury, dotyczącej problemów i potrzeb tych grup społecznych, rozwiązań formalno-instytucjonalnych oraz form komunikacji.

Ankieta jest w wersji elektronicznej i jest dostępna na stronie: https://forms.gle/KCiheJA4e2nqDMU9A

Data opublikowania: 08:23, 8 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności