Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2015 -2023

Szanowni Państwo. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” działające na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny pracuje obecnie nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 -2023. Cele i działania zawarte w strategii mają być odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych, bo to właśnie organizacje, instytucje i przedsiębiorcy z naszego terenu będą pozyskiwać środki unijne na realizację swoich projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

Chcemy uzyskać jak najwięcej informacji „z terenu”, które pozwolą nam trafnie określić potrzeby naszych mieszkańców. W tym celu zorganizowaliśmy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami na terenie naszych sześciu gmin. Kolejnym narzędziem, które pozwoli nam określić potencjał naszego terenu oraz jakie działania powinny być realizowane są ankiety oraz fiszki projektowe.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wypełnienie w/w dokumentów, które są do pobrania poniżej i dostarczenie do biura Stowarzyszenia, które mieści się w Mykanowie przy ul Cichej 74 lub na adres mailowy biuro@razemnawyzyny.pl do końca września 2015 r.

 

Fiszka projektowa

Ankieta

 

 

 

 

Data opublikowania: 07:54, 14 września 2015

Kategorie: Aktualności