Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram udzielania porad w powiecie częstochowskim, które będą obowiązywać od 4 marca br.