Lipy – drzewa wolności – obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez przedszkolaków ze Starego Cykarzewa

Rok 2018 to rok jubileuszu100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Po rozbiorach i 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę Europy. Dzisiaj z dumą mówimy, że jesteśmy Polakami, że mieszkamy w Polskim kraju i mówimy w języku ojczystym. Na tę uroczystą chwilę nauczycielki z Przedszkola w Starym Cykarzewie mgr Magdalena Różycka i mgr Dorota Kowalik opracowały i koordynowały realizację projektu patriotycznego „Ojczyzna w sercach najmłodszych”.

 

Projekt ten zakładał: przygotowanie kącika patriotycznego – „Mały patriota”, który przygotowały mgr Katarzyna Błaszczyk i mgr Paulina Pijanka, udział dzieci w konkursie o tematyce patriotycznej, „Kto ty jesteś? Polak mały” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, zajęcia dydaktyczne przybliżające dzieciom symbole narodowe – „Święto Flagi” oraz uroczyste obchody upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości z udziałem zaproszonych gości i rodziców, zasadzenie pamiątkowych lip – „Drzew Wolności” z inicjatywy nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck Grzegorza Półtoraka.

Główne obchody odbyły się w dniu 8 maja 2018r. Do naszego Przedszkola przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Kierownik Referatu Oświaty Ewa Osuchowska, Radny Gminy Mykanów Włodzimierz Tyfel, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie mgr Małgorzata Chodecka i mgr Katarzyna Góra, Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej mgr Grażyna Skrok, fundator pamiątkowej tablicy pan Jan Tyfel oraz rodzice i bliscy przedszkolaków.

Na wstępie Dyrektor Przedszkola mgr Barbara Chyrzyńska powitała wszystkich przybyłych gości, dalej uroczystość prowadziły autorki projektu. Zaprosiły one do obejrzenia programu artystycznego dzieci ze wszystkich grup. Zaprezentowane wiersze, piosenki i taniec były hołdem pamięci dla tych wszystkich bohaterów, dzięki którym mamy dziś wolną i niepodległą Polskę. Po zakończonej części artystycznej ponownie zabrała głos Dyrektor Przedszkola, która podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych: maluchy Maciej Tyfel wraz z panem Janem Tyflem, średniaki Jakub i Przemysław Chamala wraz z panem Grzegorzem Półtorakiem oraz starszaki Hubert Tyfel wraz z panem Włodzimierzem Tyflem zasadzili pamiątkowe lipy – „Drzewa Wolności”. Na zakończenie przedszkolaki złożyły kwiaty przy płycie upamiętniającej to ważne święto. Widoczna w tej podniosłej chwili więź łącząca pokolenia przypomniała nam, że jak pisał Ryszard Przymus „Polska – to taka kraina, która się w sercu zaczyna…”.

Relację z tych obchodów można obejrzeć na MykaNEWS – Drzewa Wolności w Starym Cykarzewie – Youtube.

 

Oprac. mgr Magdalena Różycka
mgr Dorota Kowalik

 

 

Data opublikowania: 08:35, 21 maja 2018

Kategorie: Aktualności