Działalność kulturalna Gminy Mykanów skupia się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie tworzą:

 1. Ośrodek Kultury; 
 2. Publiczne biblioteki w Mykanowie i Cykarzewie; 
 3. Gminna Pracownia Internetowa.
 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury skupia się na:

 • organizacji imprez kulturalno – rekreacyjno – oświatowych;
 • Amatorskich Zespołach Artystycznych
 • edukacji artystycznej
 • pracy bibliotek publicznych
 • prowadzeniu Gminnej Pracowni Internetowej
 • wydawaniu biuletynu BIM
 

Godziny pracy placówek kultury:

  GOK Biblioteka Internet
Poniedziałek: 09:00 – 19:30 09:00 – 15:00 09:00 – 19:00 
Wtorek: 09:00 – 19:30 09:00 – 15:00 09:00 – 16:00 
Środa: 09:00 – 19:30 13:00 – 19:00 09:00 – 19:00 
Czwartek: 09:00 – 19:30 09:00 – 15:00 09:00 – 16:00 
Piątek: 09:00 – 19:30 14:00 – 19:00 09:00 – 19:00 
Sobota: 15:00 – 19:30 15:00 – 19:00* 15:00 – 19:00 

*-pierwsza sobota miesiąca

 

Przy GOK-u działają następujące zespoły artystyczne

 • Orkiestra Dęta OSP Mykanów prowadzi naukę gry na instrumentach. Lekcje prowadzone są przez ośmiu wykwalifikowanych instruktorów w klasach: klarnetu, saksofonu, trąbki, waltorni, fletu, puzonu i instrumentów perkusyjnych. Wszyscy uczniowie raz w tygodniu pobierają indywidualną lekcję nauki gry na w/w instrumentach. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się wspólne próby całego zespołu.

 • Klub Tańca Towarzyskiego „ZORBA” 
  Zajęcia w KTT „Zorba” odbywają się w Mykanowie, Częstochowie. Zajęcia w Mykanowie odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej, zaś w Częstochowie wszystkie treningi odbywają się w Szkole Podstawowej nr 38.
  Na zajęcia taneczne uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 22 lat.

 • Kapela Ludowa „Rybnianie”
  Inicjatorami i założycielami kapeli są p. Jan Marchewka, p. Tadeusz Frankiewicz z Rybnej oraz p. Wiktor Hutny. Pierwszy raz kapela zagrała w 1975 r. na dożynkach w Rybnej. W pierwszym składzie kapeli grali: p. Tadeusz Frankiewicz z Rybnej (harmonia), p. Wiktor Hutny z Rybnej (skrzypce), p. Henryk Kielan z Cykarzewa Starego (skrzypce), p. Józef Bożek z Kocina Starego (kontrabas), p. Antoni Wieczorek (bęben) z Rybnej, p. Grzywińska (śpiew)

  Na sukcesy kapeli złożyła się praca wielu ludzi, którzy na przestrzeni ponad trzydziestu lat tworzyli jej obraz artystyczny w osobach obecnych i byłych jej członków. Z czasem do kapeli dołączyli p. Zdzisław Łyko (bęben) z Broniszewa Starego, p. Jan Cichoń (skrzypce) z Cykarzewa Starego i p. Stanisław Kęsik (kontrabas) z Cykarzewa Starego. Po śmierci p. Henryka Kielana do kapeli dołączył jego brat p. Jerzy Kielan (skrzypce) z Cykarzewa Starego. Skład kapeli wówczas przedstawiał się następująco: p. Tadeusz Frankiewicz (akordeon), p. Jerzy Kielan (skrzypce), p. Jan Cichoń (skrzypce), p. Stanisław Kęsik (kontrabas), p. Zdzisław Łyko (bęben). W 2006 roku kapela poniosła ogromną stratę. Zmarł jej założyciel Tadeusz Frankiewicz – wybitny muzyk. W 2007 roku odszedł od nas kolejny członek kapeli pan Jan Cichoń.Obecny skład tworzą: p. Jerzy Kielan z Cykarzewa Starego (skrzypce), p. Łukasz Frankiewicz z Rybnej (kontrabas), p. Edward Skrzypczyk z Białej (akordeon), p. Marek Kozioł z Mykanowa (bęben).
  Kapela wielokrotnie była wyróżniana i nagradzana w przeglądach i festiwalach. Jej działalność artystyczna została uhonorowana Nagrodą Wojewody i Starosty Częstochowskiego (dwukrotnie) i Wójta Gminy Mykanów. W styczniu 2005 roku dwaj członkowie kapeli – p. Jan Cichoń i Jerzy Kielan zostali uhonorowani odznakami Ministra Kultury „Zasłużony działacz kultury” Wielokrotnie występowała na imprezach gminnych, wojewódzkich , krajowych i międzynarodowych. Koncertowała wspólnie z kapelą góralską „Trebunie –Tutki” i zespołem Pośpieszalskich. W latach 1992, 1993, 1997 reprezentowała byłe województwo częstochowskie, a w 2002 i 2003r. województwo śląskie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W 2002r. w kategorii „Mistrz i uczeń” pan T. Frankiewicz z wnuczkiem Łukaszem otrzymali wyróżnienie, a w 2005r. p. Tadeusz Frankiewicz jako instrumentalista na skrzypcach zdobył III miejsce. Repertuar kapeli to: oberki, polki, polki-galopki, mazury, sztajerki.

 • Zespół Śpiewaczy „Mykanowianki”
  Zespół powstał w 1986 r. Tworzy go kilka utalentowanych wokalnie mieszkanek Mykanowa, skład zespołu to: Stanisława Witkowska, Krystyna Brewczyńska, Krystyna Chybińska, Adela Janas, Maria Rędzioch, Mieczysława Pala, Kamila Ciura, Barbara Stefańska.
  W swoim repertuarze mają kilkadziesiąt pieśni i piosenek ludowych oraz kolędy. Zespół wielokrotnie występował na imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim osiągając znaczne sukcesy.
  Prezentowanie pieśni ludowych regionu częstochowskiego przez zespół „Mykanowianki” na przeglądach i konkursach owocowało zajmowaniem czołowych miejsc przez zespół co jest potwierdzeniem poziomu jaki zespół reprezentuje, a jednocześnie promocją Ośrodka Kultury i Gminy Mykanów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.
  Opiekunem organizacyjnym z Gminnego Ośrodka Kultury jest Elżbieta Janas.

 • Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Borowianki”

  Zespół Folklorystyczny „Borowianki” – istnieje od 1985 roku. W swoim repertuarze posiada stare  pieśni i piosenki ludowe, stare pieśni kościelne, pieśni pątnicze, kolędy oraz obrzędy i zwyczaje ludowe z regionu częstochowskiego. Dzięki znajomości i kultywowaniu regionalnych tradycji i obrzędów, Borowianki osiągają liczne sukcesy i uznanie dla swej pracy. Członkinie zespołu są laureatkami wielu znaczących przeglądów i festiwali o randze powiatowej, wojewódzkiej i międzynarodowej. Zespół działa w składzie: Marianna Grabińska, Teodozja Gieroń, Janina Karoń, Stanisława Kopcik, Helena Nowak, Regina Szumlas, Irena Wala, Teresa Worwąg.

 • Studio Piosenki

  Od kwietnia 2006 roku działa w naszym Gminnym Ośrodku Kultury „Studio Piosenki”. Jego celem jest umożliwienie rozwoju talentu i umiejętności wokalnych zdolnej młodzieży ze szkół naszej gminy. Zajęcia odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych. Dla dzieci od klasy 0 do 6 oraz dla młodzieży gimnazjalnej i powyżej. Wyróżniające się osoby z grupy młodzieżowej mają zajęcia indywidualne. W lipcu 2006 roku został wydana płyta prezentująca dorobek uczniów naszego Studia Piosenki. Celem nadrzędnym zajęć jest nauka prawidłowej emisji głosu, dykcji oraz sztuki interpretacji utworów wokalnych. A co najważniejsze dzieci mogą śpiewać piosenki na scenie, z odpowiednim nagłośnieniem i pod okiem instruktora.
  Jest nim Jan Głowacki. Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na wydziale muzycznym Wychowania Artystycznego. Oprócz pracy szkolnej współpracował i współpracuje z Częstochowskimi chórami takimi jak: La Musica Corale i Camerata.

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16:00 – 20:0

 • Nauka gry na gitarze

  Projekt jest kontynuacją nauki gry na gitarze rozpoczętą w listopadzie 2006 r. Skierowany jest on do dzieci i młodzieży z terenu gminy Mykanów, zainteresowanych rozwojem swojego talentu muzycznego jak również realizowaniem swoich marzeń i zamiłowań.  Podjęte działanie ma na celu zdobycie nowych umiejętności przez młodych ludzi, zwiększenie form edukacji muzycznej, umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej jak również zapobieganie niekorzystnym zjawiskom i zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez aktywne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. W ramach projektu prowadzona jest nauka i ćwiczenia z zakresu: Prowadzona jest nauka i ćwiczenia z zakresu: podstawowej wiedzy o budowie gitary; postawa ciała przy instrumencie; układ aparatu gry i sposoby wydobywania dźwięków; wartości rytmiczne do szesnastek włącznie; technika arpeggio; koordynacji pracy lewej i prawej dłoni; tłumienie strun prawą ręką; realizowanie jedno-, dwu-, trzy-, i czteropalcowych układów lewej ręki na jednej i kilku strunach; znajomość ułożenia dźwięków na gryfie do XII progu; notacja muzyczna i oznaczenia notacji gitarowej; realizacja ćwiczeń, utworów jedno-, dwugłosowych; zmiany pozycji na tej samej strunie oraz z wykorzystaniem struny pustej; łatwe formy legato (wstępujące i zstępujące); flażolety naturalne – sposób wykonania, notacja; takty złożone parzyste, nieparzyste, rytm punktowany, synkopa, triola; akompaniament do piosenek; podstawy zasad muzyki; podstawy improwizacji melodycznej oraz harmonicznej. Zajęcia indywidualne- jedna godzina w tygodniu – odbywają się w GOK-u w Mykanowie w poniedziałki i piątki w godzinach 15:30 – 20:00.

 • Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów „BIM”

  Tematykę miesięcznika stanowią wydarzenia lokale, informacje z prac prowadzonych przez Radę Gminy Mykanów, wójta oraz zastępcę wójta a także z poszczególnych referatów Urzędu Gminy. Wiadomości dotyczące inwestycji gminnych (np. kanalizacja, drogi, oświata). Pismo zawiera także informacje z dziedziny rolnictwa – publikowane są materiały z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, KRUS-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawiera aktualności z ośrodków zdrowia, parafii. Pismo ściśle współpracuje ze szkołami zamieszczając informacje o ważnych wydarzeniach z ich życia. Opisuje imprezy środowiskowe organizowane na terenie gminy np. przez GOK, przekazuje wiadomości na tematy dotyczące działalności artystycznej w naszej gminie. Ponadto zamieszcza wywiady z ciekawymi ludźmi, którzy swą działalnością wyróżniają się w społeczności lokalnej. W BIM-ie publikowane są reklamy firm sponsorujących imprezy organizowane przez GOK.