Kontrole kotłowni

W ramach realizacji zapisów Programu ochrony powietrza dla terenu Województwa Śląskiego uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. oraz zapisów uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – Urząd Gminy Mykanów: informuje o planowanych kontrolach nieruchomości, w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących emisji z kotłowni i palenisk indywidualnych na terenie całej gminy Mykanów

Kontrole będą przeprowadzane wybiórczo na prywatnych posesjach, począwszy od 2019 roku. 

  • przypominamy o zakazie spalania odpadów w urządzeniach grzewczych – zgodnie z art. 155 ustawy z dni 14 grudnia 2012r. o odpadach. Nieprzestrzeganie przedmiotowego zakazu, zgodnie z art. 191 podlega karze grzywny.
  • przypominamy o zakazie stosowania niektórych rodzajów paliw tj. węgiel brunatny, mułów, flotokoncentratów węglowych – zgodnie z §6 uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego. Nieprzestrzeganie przedmiotowego zakazu, zgodnie

z art. 361 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

 

Data opublikowania: 11:01, 19 lutego 2019

Kategorie: Aktualności