Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny” na konsultacje dotyczące opracowywanej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023. Podczas konsultacji pracownik biura LGD będzie odpowiadał na Państwa pytania związane z możliwościami rozwoju obszaru gmin Kruszyna, Kłomnice, Miedźno, Dąbrowa Zielona, Mykanów, Rędziny pod kątem społecznym, gospodarczym, kulturalno-rozrywkowym w odniesieniu do opracowywanej obecnie strategii.

 

W szczególności chcielibyśmy zebrać od Państwa opinie dot. Zaplanowanych celów i wskaźników oraz planu działań, Opracowywanych zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, Monitorowania i ewaluacji oraz Planu komunikacyjnego ze społecznością lokalną.

Konsultacje będą prowadzone w następujących terminach i miejscach:

 

 

Dzień konsultacji

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

GMINA DĄBROWA ZIELONA

19.11.2015

9.00 – 11.00

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 30

GMINA KŁOMNICE

19.11.2015

11.30 – 13.30

Urząd Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20 pok. 2

GMINA KRUSZYNA

19.11.2015

13.45– 15.45

Urząd Gminy w Kruszynie ul. Kmicica 5, sala sesyjna

GMINA MIEDŹNO

19.11.2015

9.00 – 11.00

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Filipowicza 5

GMINA RĘDZINY

19.11.2015

12.00. – 14.00

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7

GMINA MYKANÓW

20.11.2015

11.00 -13.00

Biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” ul. Cicha 74, 42- 233 Mykanów

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:52, 13 listopada 2015

Kategorie: Aktualności