Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego

Gmina Mykanów wraz z Powiatem Częstochowskim zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się 16.11.2021 r. o godz. 16:30 w Rędzinach w budynku Centrum Usług Społecznościowych, ul. Wolności 126.

Subregion jest obecnie w trakcie prac nad opracowaniem efektywnego planu mobilności. Bardzo cenna będzie opinia osób zamieszkujących nasz region, które korzystają z różnych form mobilności (piesi, rowerzyści, kierowcy) w kwestiach związanych z transportem publicznym, bezpieczeństwem, ruchem pieszych i rowerzystów, planowaniem przestrzennym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy społeczne (seniorów, rowerzystów, nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i młodzież dojeżdżającą) do współpracy przy tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności, który będzie służył nam wszystkim.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną bardzo prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Data opublikowania: 09:50, 10 listopada 2021

Kategorie: Aktualności