Konsultacje społeczne regulaminu targowiska „Słoneczny Rynek”