Konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013

Wójt Gminy Mykanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 przestawionym w załączniku oraz zgłoszenia swoich uwag do Programu. Uwagi można zgłosić osobiście w pokoju nr 5 Budynku A Urzędu Gminy Mykanów p. Jarosław Łapeta, przesłać faxem na nr 343740015 lub pocztą elektroniczną na adres promocja@mykanow.pl do dnia 9 listopada 2011 do godz. 1500

 

 Treść programu

Data opublikowania: 06:36, 24 października 2012

Kategorie: Aktualności