Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

Treść konsultowanych projektów uchwał dostępna jest na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:07, 13 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności